ویژگی ها و ارزش های ما
``

نرخ به صرفهیکی از مهم ترین مزیت های این پروژه نرخ به صرفه است. نرخی که اولا قابل مقایسه با قیمت های بیرون نیست و ثانیا با گذر ایام تغییری در آن حاصل نمی شود و از لحظه ثبت نام تا گرفتن محصولات از گزند تورم ها در امان است.
``

امکان استفاده از تسهیلات بانکیدر شرایط فعلی جامعه که اغلب خانواده ها قادر به تامین فوری یک جهیزیه کامل نیستند، این طرح امکان استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می سازد تا زوج ها بتوانند به مرور و تدریجا از پی مخارج این هزینه بربیایند.
``

عرضه محصولات با کیفیت ایرانیسالهاست ورد زبان خیلی از مسوولین ما استفاده از کالای ایرانی است. این امر متاسفانه همیشه با افراط و تفریط همراه بوده است. یا صرفا در مرحله حرف باقی مانده و به عمل نرسیده است و یا ایرانی بودن یک محصول تضمین ابدی برای خرید آن شده است. ما #در_اینجا تلاش کرده ایم جنسی که به دست شما می رسانیم از دو آسیب بالا مصون باشد و محصولات ارسالی هکم از کیفیت خوبی برخوردار باشند و هم دسترنج هم وطن خودمان باشد.
``

ارسال به تمام نقاط ایرانعزیزان شهرستانی هیچ نگرانی بابت نوع دریافت جهیزیه ها نداشته باشند. چرا که محصولات هم به تمام نقاط ایران ارسال می شود و هم بابت این ارسال تماما رایگان است.
آمار فروش جهیزیه در استان ها
موجودی بسته جهیزیه پکیجتعداد درخواست نقدیتعداد درخواست اقساطیمجموع تعداد درخواست